Einde voor Gospelgroep Joyce

Kaart

Na bijna een jaar zoeken, rondvragen en advertenties plaatsen is het helaas niet gelukt om een nieuwe dirigent te vinden. Daarom hebben we een lastig besluit moeten nemen: na 40 jaar gaan we helaas stoppen met Gospelgroep Joyce.
We hebben lief en leed met elkaar gedeeld en mooie herinneringen aan optredens, oefenavonden, ontmoetingen, vriendschappen voor het leven die nooit meer weg zullen gaan.

Een ieder die op wat voor manier dan ook betrokken was bij Gospelgroep Joyce willen we heel hartelijk  bedanken voor de steun, de vriendschappen en het bezoeken van de vele mooie optredens die we verzorgd hebben.

Het bestuur van Gospelgroep Joyce